CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN

CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN

I. Quy định về học phí

 1. Học viên được tham gia học thử tối đa một buổi học.
 2. Trường hợp học viên tham gia lớp học đã khai giảng, học phí được tính bằng tổng học phí khóa học trừ đi số giờ học trước đó. Nếu học viên đăng ký học vào đúng lớp đã học thử, buổi học thử này sẽ không được trừ vào học phí.

Thời gian vào trễ không vượt quá ¼ thời lượng khóa học.

Học viên cần làm bài kiểm tra và đạt điểm yêu cầu của phòng Đào tạo mới được tham gia khóa học.

 1. Học viên đóng học phí tại IGS và đã tham gia khóa học sẽ không được hoàn lại học phí.

II. Chính sách ưu đãi (*)

 1. Học viên tái đăng ký khóa học được giảm 5% học phí.
 2. Học viên đóng 02 học kỳ liên tiếp giảm 5% tổng tiền học phí; đóng 03 học kỳ liên tiếp sẽ được giảm 10% tổng số tiền học phí.
 3. Anh/Chị/Em ruột cùng đăng ký học được hưởng ưu đãi giảm 5% học phí cho người thứ 2.
 4. Học viên giới thiệu cho học viên mới đến học sẽ được tặng 3% học phí cho kỳ học tiếp theo. Người giới thiệu được tích lũy ưu đãi nếu giới thiệu thành công nhiều học viên mới.

(*) Ưu đãi học phí được cộng dồn khi học viên thỏa mãn các điều kiện trên. Ưu đãi này không áp dụng cho các trường hợp Thẻ thành viên.

III. Học viên đạt thành tích cao

 1. Học viên tham gia kỳ thi TOEFL iBT chính thức đạt >= 100/120 điểm được thưởng 30% lệ phí thi, đạt >=105/120 được thưởng 50% lệ phí thi, đạt >=110/120 được thưởng 100% lệ phí thi.
 2. Học viên tham gia kỳ thi IELTS chính thức đạt >=7.5/9.0 điểm được thưởng 30% lệ phí thi, đạt >=8.0/9.0 được thưởng 50% lệ phí thi, đạt >=8.5/9.0 được thưởng 100% lệ phí thi.
 3. Học viên tham gia kỳ thi SAT chính thức, nếu đạt >=1400/1600 điểm được thưởng 30% lệ phí thi, đạt >=1500/1600 được thưởng 50% lệ phí thi, đạt >=1550/1600 được thưởng 100% lệ phí thi.

(Mức thưởng áp dụng cho các học sinh đóng phí và theo học các lớp theo chương trình IGS, các học viên theo học chương trình của EQuest sẽ áp dụng mức thưởng cũ)

IV. Quy chế bảo lưu

 1. Học viên tham dự ít hơn 1/3 số buổi học được bảo lưu 100% giá trị học phí còn lại.
 2. Học viên tham dự từ 1/3 đến 2/3 số buổi học được bảo lưu 50% giá trị học phí còn lại.
 3. Học viên đã tham dự quá 2/3 số buổi học, không được bảo lưu.
 4. Học phí bảo lưu luôn luôn được xác định bằng giá trị tiền Việt Nam Đồng, không bảo lưu bằng buổi học.
  • Thời gian bảo lưu tối đa là 06 (sáu) tháng được tính từ khi học viên bắt đầu nghỉ học tại IGS. Học phí không được trả lại với bất kỳ lý do nào. Khi đến bảo lưu vui lòng mang theo phiếu thu, không chấp nhận bảo lưu qua điện thoại. Sau 6 tháng, học viên không chủ động liên hệ để đăng kí học tiếp, học phí sẽ không còn giá trị.
  • Thời gian đã tham dự lớp học được tính từ lúc bắt đầu tham gia học đến lúc bảo lưu.
  • Học viên chuyển học phí bảo lưu sang cùng cấp độ lớp hay khác cấp độ lớp, số tiền bảo lưu sẽ được trừ vào học phí của khóa học mới tại thời điểm đăng ký tiếp tục tham gia khóa học. Trong trường hợp này, học viên không được hưởng bất kì chính sách miễn giảm và chương trình khuyến mại đang áp dụng tại IGS thời điểm đó.
 5. Học viên cũ tạm ngưng học tại IGS từ hai tháng trở lên, nếu tham gia học lại phải thực hiện kiểm tra lại trình độ đầu vào.

V. Chính sách khuyến mãi

 1. Học viên được hưởng chính sách khuyến mãi khi đóng đủ học phí của ít nhất một kỳ học.
 2. Học viên đóng phí tại thời điểm nào sẽ hưởng chính sách khuyến mại tại thời điểm đó.
 3. Đối với những học viên thỏa mãn nhiều chính sách ưu đãi thì được hưởng một chính sách có giá trị cao nhất.