THÔNG TIN CẦN BIẾT

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Là phụ huynh, bạn cần những giải đáp về những nhu cầu của sinh viên. Ivy Global School cung cấp chất lượng học tập và được hỗ trợ đặc biệt. Có rất nhiều lý do khiến nhiều gia đình thấy đó là một giải pháp học tập hoàn hảo – và cũng có thể dành cho gia đình bạn!

Chất lượng

  • Các khóa học chất lượng — Các khóa học đã giành được những giải thưởng, đạt tiêu chuẩn NCAA, bao gồm: các lớp học AP, danh dự và chủ đề đặc biệt.
  • Cơ hội tuyển sinh thành công — IGS chuyển tín chỉ trung học vào bất kì trường đại học nào chấp nhận bằng tốt nghiệp. Vâng, ngay cả đến các trường Ivy League và các học viện quân sự!
  • Được đánh giá nghiêm túc từ bên ngoài — Trường trung học MU được công nhận bởi AdvancED và Ủy ban kiểm định và cải tiến trường học của Hiệp hội Bắc Trung Bộ (NCA CASI).

Tùy chỉnh

  • Kết hợp với Giáo dục công cộng & tư nhân — Học sinh có thể tham gia các lớp học trực tuyến trong khi vẫn theo học tại một trường truyền thống.
  • Học sinh học tại nhà — Học sinh có thể kiếm được một văn bằng được công nhận hoàn toàn trực tuyến hoặc bổ sung chương trình giảng dạy tại nhà thường xuyên.

Hỗ trợ

  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên — Cung cấp một đội ngũ giảng viên chu đáo khi học sinh cần.
  • Báo cáo tiến độ— Tiger Portal cho phép phụ huynh truy cập vào tiến trình của học sinh và thông tin lớp với quyền truy cập 24/7.