LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI HỌC BỔNG VÀ TÌM KIẾM TÀI NĂNG IGS TALENT SEARCH TẠI CẦN THƠ

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI HỌC BỔNG VÀ TÌM KIẾM TÀI NĂNG IGS TALENT SEARCH TẠI CẦN THƠ
  • 20 Tháng 12, 2022 - 17:00

🏆 Hành trình IGS Talent Search 2022 tại Cần Thơ đã để lại nhiều con số ấn tượng 🏆

⭐Hơn 700 HỌC SINH, từ 43 TRƯỜNG đăng ký tham gia

⭐ Gần 20 NGÀY tuyển chọn hồ sơ và đánh giá năng lực

⭐ 60 HỌC SINH tham gia vòng phỏng vấn

⭐ Hơn 7 TỶ ĐỒNG tổng giá trị học bổng được trao

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 20 Tháng 12, 2022
  • Ngày kết thúc: 20 Tháng 12, 2022
  • Thời gian bắt đầu: 17:00

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI