hoạt động ngoại khóa

2023 | DỰ ÁN ĐÔNG ẤM – HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ TẠI HỒ HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

2023 | DỰ ÁN ĐÔNG ẤM – HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ TẠI HỒ HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Mở đầu 2023, các thành viên dự án Đông Ấm đã triển khai hoạt động gây quỹ bán bao lì xì tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn học sinh Ivy Global School, học viên IvyPrep Education có cơ hội thực hành kỹ năng kêu gọi gây quỹ, thử thách sự tự tin xuyên suốt hoạt động. Động lực để các bạn thúc đẩy bản thân vượt ra khỏi vùng an toàn của mình không chỉ là phát triển bản thân mà chính là giá trị thiết thực nhân văn- giúp cho các bạn nhỏ vượt qua mùa đông […]

Đọc tiếp