học bổng tài năng

HALL OF FAME | CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI MỸ IVY GLOBAL SCHOOL

HALL OF FAME | CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI MỸ IVY GLOBAL SCHOOL

Từ Triết lý Giáo dục Khai phóng, Chương trình Tú Tài Mỹ Ivy Global School không ngừng định hướng và đồng hành cùng học sinh trên hành trình phát triển tri thức bản thân. Làm chủ kiến thức, tri thức và vận dụng để tạo ra những giá trị nhân văn chính là thành công và niềm tự hào của chương trình giáo dục. Chương trình Tú Tài Mỹ Ivy Global School quy tụ cộng đồng học sinh như thế nào nhỉ? Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School cam kết tạo ra một cộng đồng học tập […]

Đọc tiếp