Các sự kiện nổi bật

Các sự kiện nổi bật

Các sự kiện đã diễn ra

16-17/02/2019 — Khởi động cuộc thi English Champion vòng 1.

9-10/03/2019 — English Champion vòng 2.

16/03/2019 — College Fair, ngày hội thảo các trường Đại học tại Mỹ. Được tổ chức bởi IvyPrep Oversea Center (OSC).

23-24/03/2019 — English Champion vòng 3.

Các sự kiện sẽ diễn ra

05-07/04/2019 — English Champion vòng 4

10/04/2019 — Ivians Pride, được tổ chức tại TP.HCM

11/04/2019 — Ivians Pride, được tổ chức tại Hà Nội

17-28/06/2019 — Khởi động trại hè IvyPrep đợt 1

01-12/07/2019 — Trại hè IvyPrep đợt 2