Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Ivy Global School thường xuyên tổ chức các chủ điểm học tập khác nhau, phương pháp học thông qua làm các dự án nhóm sẽ giúp cho học sinh tiếp thu được kiến thức, phát triển kỹ năng mềm hiệu quả hơn. Chương trình được xây dựng dành riêng cho tất cả các bạn học viên đang theo học tại Ivy Global School.