Tiếng Anh TestPrep

Tiếng Anh TestPrep

Xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật vững chắc, nâng cao khả năng áp dụng các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phức tạp, cải thiện kỹ năng và rèn luyện chiến thuật làm bài thi IELTS/ SAT/ TOEFL… giúp học viên có thể đạt điểm số xuất sắc.