Viết luận thuyết phục

Viết luận thuyết phục

Khoá học giới thiệu các kỹ năng đọc hiểu, đọc có tư duy đối với các loại văn bản học sinh có thể gặp trong đời sống, bao gồm các văn bản pháp lý, bảo hiểm, lao động,…

Khám phá các chủ đề thời sự như thiên kiến truyền thông, xu thế trong ngành báo chí, cấu trúc của ngôn từ, hay các chiến lược trong nghiên cứu.