Phẩm Chất Ivians

Phẩm Chất Ivians

Năng lực tiếng Anh xuât sắc

Để theo học tại các trường PTTH và Đại học hàng đầu, mỗi học sinh cần có năng lực tiếng Anh xuất sắc. Học sinh IvyPrep dùng tiếng Anh như công cụ để học tập, nghiên cứu, trau dồi kĩ năng và tư duy, giải quyết vấn đề.

Hiểu biết về thế giới

Có kiến thức và hiểu biết về sự khác biệt giữa các nền văn hóa đa dạng.

Hiểu biết về công nghệ

Sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ giúp học tập và làm việc hiệu quả.

Bản lĩnh học tập và làm việc quốc tế

Có những kĩ năng cần thiết của công dân thế kỉ 21 để học tập và làm việc hiệu quả: tư duy phản biện, tư duy sang tạo, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày, tranh biện, kĩ năng lãnh đạo…

Trách nhiệm với môi trường & xã hội

Có thái độ ứng xử tích cực với mọi người xung quanh và ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến các giá trị sống nhân văn với con người và trái đất.