CHÚC MỪNG IGSER NGUYỄN ANH MINH TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN TẠI CHUNG KẾT FALDO SERIES CHÂU Á