IVY GLOBAL SCHOOL VÀ KIỂM ĐỊNH COGNIA

IVY GLOBAL SCHOOL VÀ KIỂM ĐỊNH COGNIA

📃 Kiểm định là một quá trình đánh giá của một tổ chức kiểm định giáo dục độc lập với các tiêu chuẩn khắt khe nhằm công nhận mức độ đảm bảo chất lượng của các đơn vị, tổ chức giáo dục. Ở Mỹ, phụ huynh và học sinh chỉ quan tâm trường đó có kiểm định giáo dục hay không, bởi lẽ, kiểm định giáo dục là thước đo rõ ràng nhất đánh giá chất lượng chương trình học, đội ngũ giáo viên và tầm nhìn phát triển của trường.

👩‍🎓 Ivy Global School là trường học được đạt kiểm định Cognia – đơn vị kiểm định giáo dục lớn nhất tại Mỹ, sở hữu 3 trong 6 kiểm định vùng. Vì thế bằng Tú tài Mỹ Ivy Global School được công nhận trên toàn thế giới.

🔎 Cùng tìm hiểu thêm các thông tin về kiểm định giáo dục qua những hình ảnh dưới đây, phụ huynh và học sinh Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng quan về định hướng và chất lượng giáo dục của Ivy Global School Việt Nam nói riêng, các chương trình trực tuyến Quốc tế nói chung.

—————————-

🎓 Ivy Global School là trường Quốc tế Mỹ trực tuyến, được thành lập tại Florida, USA.

📍 Các nội dung giảng dạy tại Ivy Global School được cung cấp bởi các tổ chức giáo dục, trường học uy tín tại Mỹ, theo chuẩn Common Core State Standards của Bộ Giáo Dục Mỹ, và được kiểm định bởi Cognia – Tổ chức kiểm định chất lượng lớn nhất tại Mỹ.

🌐 Website: vn.ivyglobalschool.org

☎️ KV Miền Bắc: 0898 083 111

☎️ KV Miền Nam: 0906 924 592