University of Missouri – High School

University of Missouri – High School

Trường trung học thực hành sư phạm đại học Missouri (University of Missouri High School, viết tắt là MUHigh) là thành viên của Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học tổng hợp Missouri, top 100 trường Đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Chương trình MUHigh được kiểm định chất lượng toàn diện bởi hai tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ: AdvancED và Hiệp hội kiểm định chất lượng giáo dục Trung Bắc Mỹ (NCAC).